Ürünler

Nebim V3

Perakendeci, toptancı ve üreticiler için geliştirilmiş, Türkiye’nin önde gelen yerel ERP yazılımı Nebim V3’ü daha yakından tanıyın.

e-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde, e-İrsaliyeye tabi olan firmalar, tüm e-İrsaliye oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini...

incele

e-Fatura

Nebim V3 E-Fatura uygulamaları ile; peraknede ve toptan e-fatura süreçleriniz birlikte çalıştığınız özel entegratörler ile entegre yürütebileceğiniz gibi (Edoksis (SABANCI...

incele

e-Arşiv

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve kapsama giren firmalar için...

incele

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

Ürünler ve malzemeler için seçtiğiniz maliyet yöntemine göre SKU seviyesine inerek maliyetlerinizi hesaplayın. Tüm satın alma, ithalat ve satış faturalarınızda...

incele

e-Beyanname ve e-Defter

GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter sayesinde otoritenin e-Defter için öngörmüş olduğu zorunlu bilgiler ve...

incele

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin...

incele

e-Mutabakat

Nebim V3 e-Mutabakat uygulaması ile firmanızın bakiye, ekstre ve BA/BS mutabakat süreçlerini; posta, telefon ya da faks yerine, elektronik ortamda...

incele

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

Banka kredi kartı POS geri dönüşleri, MT940 dosya formatıyla banka işlemleri, banka kredileri, bankaya verilen ödeme talimatlarıyla banka işlemlerinizi kontrollü...

incele

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Tüm giderlerinizi oluşturduğunuz maliyet merkezi hiyerarşisinin ilgili gider kalemini temsil eden seviyesine vereceğiniz dağıtım oranlarına göre dağıtın. Giderlerinizi bu hiyerarşik...

incele

Bütçe Yönetimi

Şirket gelir / gider bütçenizi maliyet merkezi ve hesap planı bazında yaparak hızlı bir şekilde gerçekleşen verilerinizle kontrol edin ve...

incele

Sabit Kıymetler

Sabit kıymetlerinizi, barkod, fotoğraf, sigorta, alış, satış bilgileri, personel zimmetleme detayında takip edin. Amortisman hesaplamalarınızı VUK ve TMS16’ya göre ayrı...

incele

TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları)

Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin...

incele

Merchandise Planlama

Satın alımlarınızı, satışlarınızı, brüt marjlarınızı ve envanterinizi planlayarak, sezonluk bütçelerinizi ERP’niz ile entegre ederek kolaylıkla hazırlayın. Hazırlık Normalizasyon ve takvim...

incele

Kategori Yönetimi ve Ürün Özellikleri

Ürünlerinizi; ürün hiyerarşisi, sezon, koleksiyon ve ürün özellikleri ile tasnif ederek etkin kategori yönetimi yapın. Ürün Hiyerarşisi Ürün hiyerarşisi ile...

incele

Bom Satış Konfigüratörü

Ürünlerinizi üretmek, montajını yapmak, satmak için gerekli olan tüm ürün, malzeme, ve servisleri hiyerarşik olarak takip edebilirsiniz. Satış esnasında önceden...

incele

Ürün Tahsisat,Tamamlama ve Transfer

Nebim V3’ün sunduğu standart kuralların yanı sıra firmanıza özel ürün tahsisat, tamamlama ve otomatik transfer kuralları ile doğru ürünü doğru...

incele

Dijitaller Kanallar İçin Stok Yönetimi

e-Ticaret ve pazar yerleri siteleri için ürün ve stok yönetimi yapın. N11 ve benzeri pazar yerleri ile entegre olun Ürün...

incele

Ürün Analizleri

Ürünlerinizin, haftalık veya aylık olarak satış, stok, brüt marj, Markup, GMROI, stok devir hızı, ROS (Rate of Sale) trendlerini analiz...

incele

Optik Ürün Yönetimi ve ÜTS

Nebim V3 Optik Çözümleri ile optik ürünlerinizi tüm detaylarıyla tanımlayarak ÜTS entegrasyonunu otomatik gerçekleştirin Nebim V3 Optik Ürün Tanımlamaları “Optik...

incele

Satın Alma Süreç Yönetimi, ASN

Siparişlerinize bağlı olarak ASN, irsaliye ve fatura işlemlerinizi gerçekleştirin. Yoldaki ürünlerinizi takip edin. Satın Alma Süreç Yönetimi, ASN Teklif, sipariş,...

incele

Satın Alma Talep Yönetimi

Tüm satın alma talep işlemlerinizi Nebim V3 içerisinden tanımlanan roller ve limitler doğrultusunda kontrollü bir şekilde yönetin. Satın Alma Talep...

incele

Teklifler

Satın alma teklifleri oluşturarak teklife bağlı sipariş irsaliye ve fatura süreçlerinizi takip edin. Teklifler Toptan, ithalat ve masraf alımlarınız için...

incele

Konsinye Alımlar

Konsinye verilen siparişlerinize bağlı olarak ASN, irsaliye ve fatura işlemlerinizi gerçekleştirin. Konsinye Alımlar Konsinye alımlarınız için tedarikçi firmanıza sipariş verebilir...

incele

İthalat

İthalat dosya numarası bazında siparişlerinize bağlı olarak ASN, irsaliye ve fatura işlemlerinizi gerçekleştirin. İthalat masraflarınızı ilgili ithalat dosyasına otomatik dağıtın....

incele

Masraf Yönetimi

Masraflarınızı maliyet merkezleriniz ile eşleştirin ve tüm masraf alım siparişlerinizi, irsaliye ve fatura işlemlerinizi takip edin. Masraf Yönetimi Masraf alımları...

incele

Malzeme / Hammadde Yönetimi

Malzeme ve hammaddelerinizi ürünlerden bağımsız olarak kodlayın ve yönetin. Malzeme / Hammadde Yönetimi Malzemeleri, ürünlerden farklı olarak tanımlayabilir ve gruplandırabilirsiniz....

incele

Üretim Planlama

Üretim planınızı yaparak ne zaman hangi ürünlerin hangi atölyede yapılacağını planlayıp gerçekleşmelerini takip edin. Üretim planına bağlı fason atölye ve...

incele

İş Emri Süreç Takibi

İş emirleriniz için istediğiniz detayda süreçler oluşturup kullanıcıların yetkileri bazında süreçleri yönetmesini sağlayın. İş emri süreçlerindeki revize ve gecikmeleri etkin...

incele

Numune/Model Takibi

rünlerinizin koleksiyon planlarını yapın, modelhane ve tasarım ekibinizi yöneterek numune üretim süreçlerinizi daha verimli hale getirin. Numune üretimi için farklı...

incele

İhtiyaç Planlama

Hammaddelerinizin tüm satın alma ve ihtiyaç yönetimini tek bir yerden yapın. Atıl stok maliyetlerinden kurtulun. Üretim reçetelerinde üretim aşamalarında kullanılacak...

incele

Operasyonel Verimlilik

Fabrikanızdaki verimlik takibini kişi veya operasyon bazında yapıp kalite kontrolü ve izlenebilirliği sağlayın. Ürünlerin model operasyon listeleri için model operasyon...

incele

Mamul/Hammade Kalite Kontrol

Kumaş ve yardımcı malzemelerinizin kalite kontrol işlemlerini kontrol altına alın. Mamullerinizin kalite kontrol işlemlerini yerinde anlık olarak takip edin. Webden...

incele

Çok Depolu Envanter Yönetimi

Çok sayıda depoyu aynı anda farklı parametreler ve dağıtım deposu, inceleme deposu ve depo gibi farklı depo tipleri ile yönetin....

incele

Depo Süreç Yönetimi

Depo bazında farklılaştırılabilen sipariş, rezervasyon, sevk emri, irsaliye ve fatura gibi iş akış süreçlerinizi yönetin. Depo bazında eksi kontrolü yapın....

incele

Depo Raf Envanter Yönetimi

Ürünlerin depoya giriş ve çıkışları esnasında depoda bulunacakları bölümleri (raflar) ve çıkışın yapılacağı rafları seçerek, raf bazında envanter takibi yapın....

incele

Sayım ve Sayım Fark Eşitleme

Depo sayımlarınızda tespit ettiğiniz sayım farklarınızın otomatik düzenlenmesini sağlayarak envanterinizi kontrol altında tutun. Pratik ve kontrollü bir şekilde envanter sayım...

incele

Ürün Birleştirme (Set-Takım) ve Ayırma

Kendi başına satıla bilirliği olan ürünlerinizi bir araya getirerek farklı tek bir ürün kodu altında birim maliyetleri bozmadan Set ürün...

incele

Lojistik ve Kargo Firmaları İle Entegrasyon

Lojistik ve kargo firmaları ile yapılan entegrasyonlar sayesinde, ürün sevk, ürün iade ve ürün kabul işlemlerinizi verimli bir şekilde gerçekleştirin...

incele

Depo Mobil Uygulamaları

Mobil cihazlar üzerinde çalışan Nebim V3 Mobil uygulamaları ile depo işlemlerinizi kontrollü ve verimli bir şekilde gerçekleştirin. Mobil el terminalleri...

incele

Çok Kanallı Satış Yönetimi

Toptan, Perakende, Bayi, Konsinye, ihracat, internet mağazası gibi tüm satış kanallarınızı aynı ortamda eş zamanlı olarak yönetin. Satış işlemlerinizi, sipariş,...

incele

Fiyat Yönetimi

Temel fiyatlar ve fiyat listeleri ile ürün fiyat değişimlerinizi kolaylıkla gerçekleştirerek fiyat değişim tarihçesini izleyin. Lokasyon bazında fiyat farklılaştırması yapın....

incele

İndirim Kampanyaları

Perakende satış, toptan satış, müşteri ve personel için birden çok farklı indirim kampanyalarını bir arada yönetin. indirim çeki, para puan...

incele

V3 POS ve Arka Ofis

Nebim V3 POS ile tüm perakende satış, satış iade ve değişim, mağaza masrafları, satış sonrası servis ve destek gibi işlemlerinizi...

incele

Yeni Nesil ÖKC Entegrasyon Yöntemleri

Nebim V3 POS’larınızı YN ÖKC’leriniz ile entegre ederek mevzuata uygun şekilde çalışın Nebim V3 POS ve Yeni Nesil ÖKC Entegrasyonunu...

incele

Acente Performans Yönetimi

Acenteler ve/veya acente bağlantılı kişiler ile yapılan anlaşmalar, bu anlaşmalara bağlı olarak düzenlenen rezervasyonlar ve yapılan perakende satışlar ile bu...

incele

Taksitli Satış ve Sonradan Teslim (Sipariş)

Taksitli satış işlemleri ve sonradan teslim satışlarınızı, kefil, limit, ödeme, istihbarat, teslimatçı gibi tüm süreçlerle verimli bir şekilde takip edin....

incele

Optik Sipariş ve Satış

Nebim V3 Optik Çözümleri ile perakende ve toptan optik reçete, sipariş, avans, atölye takip süreçlerinizi etkin bir şekilde yönetin Nebim...

incele

Guided Sales

Nebim V3 Guided Sales ile Mağazalarınızda Müşterilerinize Kişiselleştirilmiş Satış Fırsatları Sunun Nebim V3 Guided Sales iPhone, iPad ve Android için...

incele

Gümrüksüz Satış Yönetimi

Gümrüksüz satış mağazalarındaki satış ve iade işlemlerinizi, İGA’nın belirttiği üzere Unifree ve gümrükle entegre bir şekilde gerçekleştirin. Gümrüksüz satış mağazalarına...

incele

Tekilleştirme ile Müşteri Veri Kalitesi

Müşteri bilgilerinizin kontrollü ve sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını sağlayabilir, mevcut müşteri bilgilerinizi tekilleştirerek müşteri datanızı sağlıklı bir hale getirebilirsiniz. Müşterilerden...

incele

Müşteri Analizi ve Segmentasyon

Müşterilerinizi değer gruplarına, alış veriş davranışlarına, ürün ve marka tercihlerine ve demografik özelliklerine göre gruplandırarak farklı hizmetler sunabilirsiniz. Önceki yıllarda...

incele

Omnichannel Müşteri Sadakat Yönetimi

Müşterilerinizin alış veriş alışkanlıklarını ve taleplerini anlayarak iş süreçlerinizi, müşteri odaklı bir sistem kurarak yürütebilir, müşterilerinize özel indirim kampanyaları düzenleyebilirsiniz....

incele

Toplu Mesaj Gönderimi

Müşteri gruplarınıza ister SMS ile ister toplu e-mail ile duyurular gönderebilir ve bunların geri dönüşlerini takip edebilirsiniz. Toptan, perakende, e-ticaret...

incele

Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Kanunu Gereksinimleri

Nebim V3 ile Kişisel Verilerin Korunması (KVK) kanunu gereksinimlerini yerine getirin. Nebim V3 ERP içerisindeki her alan müşteri bazında farklı...

incele

Harici Sadakat Yönetimi Sistemleriyle Entegrasyon

Sadık müşterileriniz için özel avantajlar sunan sistemler ile entegre olarak verimli çalışabilirsiniz. Nebim V3 ERP’nin sunmuş olduğu indirim kampanyaları, indirim...

incele
× Canlı Destek