Finans/Muhasebe

TFRS(Türkiye Finansal Raporlama Standartları)

Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin...

READ MORE

Sabit Kıymetler

Sabit kıymetlerinizi, barkod, fotoğraf, sigorta, alış, satış bilgileri, personel zimmetleme detayında takip edin. Amortisman hesaplamalarınızı VUK ve TMS16’ya göre ayrı...

READ MORE

Bütçe Yönetimi

Şirket gelir / gider bütçenizi maliyet merkezi ve hesap planı bazında yaparak hızlı bir şekilde gerçekleşen verilerinizle kontrol edin ve...

READ MORE

Maliyet Merkezleri Yönetimi

Tüm giderlerinizi oluşturduğunuz maliyet merkezi hiyerarşisinin ilgili gider kalemini temsil eden seviyesine vereceğiniz dağıtım oranlarına göre dağıtın. Giderlerinizi bu hiyerarşik...

READ MORE

e-Beyanname ve e-Defter

GİB Yazılım Uyumluluk Onayı almış bir uygulama olan Nebim V3 E-Defter sayesinde otoritenin e-Defter için öngörmüş olduğu zorunlu bilgiler ve...

READ MORE

Maliyetlendirme ve Maliyet Düzenleme

Ürünler ve malzemeler için seçtiğiniz maliyet yöntemine göre SKU seviyesine inerek maliyetlerinizi hesaplayın. Tüm satın alma, ithalat ve satış faturalarınızda...

READ MORE

e-Arşiv

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen ve 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve kapsama giren firmalar için...

READ MORE

e-Fatura

Nebim V3 E-Fatura uygulamaları ile; peraknede ve toptan e-fatura süreçleriniz birlikte çalıştığınız özel entegratörler ile entegre yürütebileceğiniz gibi (Edoksis (SABANCI...

READ MORE

e-İrsaliye

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde, e-İrsaliyeye tabi olan firmalar, tüm e-İrsaliye oluşturma, gönderme ve alma işlemlerini...

READ MORE

Banka İşlemleri ve Entegrasyonları

Banka kredi kartı POS geri dönüşleri, MT940 dosya formatıyla banka işlemleri, banka kredileri, bankaya verilen ödeme talimatlarıyla banka işlemlerinizi kontrollü...

READ MORE

e-Mutabakat

Nebim V3 e-Mutabakat uygulaması ile firmanızın bakiye, ekstre ve BA/BS mutabakat süreçlerini; posta, telefon ya da faks yerine, elektronik ortamda...

READ MORE

Müşteri ve Tedarikçi Yönetimi

Müşteri ve Tedarikçilerinizin borç, alacak, bakiye takibini yapın. Borç alacak kapama işlemleri ile bakiye yaşlandırmalarınızı görün. Dinamik kredi limitleri belirleyin...

READ MORE
× Canlı Destek